CD: Community Detection

معیار دقت تشخیص

هر مدل به‌منظور اندازه کارایی باید ارزیابی شوند و لذا عملاً برای ارزیابی نیاز به معیارها و توابعی است.

در این قسمت با یکی از معروف ترین معیارهای لازم برای ارزیابی دقت تشخیص اشاره میکنیم.


 معیار اطلاعات متقابل نرمال شده

معیارNMI طبق معادله زیر تعریف شده است. در معادله، پارامترهای A و Bدو بخش جداشده از یک شبکه، C ماتریس درهم­ ریختگی، Cij برابر تعداد گره­ های مشترک بین جامعه i در بخش A و جامعه j در بخش B می­باشد.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.